Değerli Üyelerimiz Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mezunları Derneği (İBUMED) Genel Merkezi, 4. Olağan Genel Kurulu‘nun ilk toplantısı 17 Temmuz 2019 saat 16:00’da Altayçeşme Mh. Bolayır Sk. No: 1/4 Maltepe İstanbul adresinde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 27 Temmuz 2019 saat 19:00‘da Altayçeşme Mh. Samanyolu Sk. No:18 Kat 1 34843 Maltepe İstanbul (TESMER Anadolu Eğitim Birimi) adresinde aşağıdaki gündem ile yapılacaktır;

Gündem:

  • Açılış ve yoklama
  • Divan Başkanı seçimi
  • Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
  • Yönetim Kurulu Başkanı konuşması
  • Yönetim faaliyet raporunun okunması
  • Tahmini bütçe görüşmeleri
  • Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun ibrası
  • Dernek organlarının asıl ve yedek üyelerinin seçimi
  • Dilek ve temenniler

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mezunları Derneği (İBUMED) Tüzüğü uyarınca tüm üyelerimize duyurulur.