İBUMED Kurucu üyeleri Sayın Ahmet Baysal’ı ziyaret ederek AİBÜ Mezunları Derneğinin kuruluş ile ilgili bilgi vererek görüşleri alındı.